Category: Technology News

Lutowanie – zawsze łatwy proces?

Lutowanie jest metodą umożliwiającą połączenie różnych elementów zapewniając przy tym fizyczną ciągłość. Mogą być łączone takie same materiały, jak np. miedź z miedzią, stal ze stalą lub także różnorodne rodzaje obiektów, np. miedź z aluminium, stal nierdzewna z mosiądzem. Lutowanie, … read more