Category: Technology News

Why is nickel used in plating?

There are several different types of plating processes that have been used by engineering and manufacturing companies for many years. In fact, plating processes have been around since the early 1800s, when electrochemical piles were established to drive current within … read more

Lutowanie – zawsze łatwy proces?

Lutowanie jest metodą umożliwiającą połączenie różnych elementów zapewniając przy tym fizyczną ciągłość. Mogą być łączone takie same materiały, jak np. miedź z miedzią, stal ze stalą lub także różnorodne rodzaje obiektów, np. miedź z aluminium, stal nierdzewna z mosiądzem. Lutowanie, … read more